ناهید شکوهی اظهار داشت: اگر قرار بود گذشت کنیم، سال اول یا دوم می‌بخشیدیم نه بعد از اینکه 8 سال سختی اعلام گذشت کنیم.

ناهید شکوهی مادر غزاله شکور در خصوص تعویق اجرای حکم آرمان عبدالعالی، بیان کرد: ظاهراً حکم چندین نفر به تعویق افتاده است و دلیل این تعویق را نمی‌دانم؛ به ما اطلاع دادند که اجرا ندارند و گفتند که به شما خبر می‌دهیم.

وی ادامه داد: در طول این مدت زجرهای فراوانی متحمل شدیم و با وجود این همه سختی که به ما وارد شده، درخواست گذشت دارند؟ 7 سال و نیم پیگیر حقمان بودیم؛ الان باید بگوییم بخشیدیم؟ اگر قرار بود که گذشت کنیم، سال اول یا دوم می‌بخشیدیم نه اینکه بعد از 8 سال سختی اعلام گذشت کنیم.

مادر غزاله شکور افزود: ما فقط به خاطر گرفتن حق خودمان و سایر غزاله‌ها این همه سختی را تحمل کردیم. ما کم زجر نکشیدیم و 7 سال و نیم است که در حال پیگیری این پرونده هستیم./ ایلنا