دکتر جلیل مالکی اظهار داشت: رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط کمیسیون جهش تولید،‌ بدون دعوت از کانون وکلا انجام شده است.

دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه بیان کرد: رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط کمیسیون جهش تولید،‌ بدون دعوت از کانون وکلا انجام شده است.

وی ادامه داد: حسب اطلاع واصله پس از ایرادات شورای محترم نگهبان به طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب‌ و کار، کمیسیون اقتصادی جهش تولید در یک اقدام نادر و برخلاف تاکید بند 9 از سیاست‌های کلی قانونگذاری (جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری) که دعوت و مشارکت ذی‌نفعان هر طرح را ضروری دانسته است، بدون دعوت از کانون وکلا در اضافات انجام شده، تحت عنوان رفع ایرادات شورای نگهبان مبادرت به توسعه طرح و تفویض اختیار جذب قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه در کانون‌های وکلا از طریق قوه قضاییه نموده است.

مالکی افزود: هرچند اقدام انجام شده در خصوص قضات محترم در چهارچوب طرح و رفع ایراد بند 9 اصل سوم قانون اساسی است ولی توسعه طرح خارج از آنچه که در جلسه علنی مجلس تصویب شده و اضافه نمودن اشخاص دیگر در پذیرش بدون آزمون مغایر با اصول قانون‌گذاری است. همچنین تفویض اختیار جذب وکیل به قوه قضاییه و یا هرگونه اجازه دخالت در امور کانون‌های وکلای دادگستری مستقل توسط هر مرجعی بدون تردید ناقض استقلال آن‌ها است که نسبت به تبعات آن هشدار و تحذیر می‌دهیم.

بنا بر این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که یک ایراد به طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» به تبصره یک ماده 5، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد./ ایسنا