نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مقرر کردند که هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را رفع کردند.

در تبصره اصلاحی آمده است:‌ تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه سال 76به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود.

تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می‌شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود./ ایرنا