یکی دیگر از بازداشت شدگان حوادث آبان 98، با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

آزادی سعید تمجیدی به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع پرونده 3 نفر از متهمان حوادث آبان‌ماه، حدود یک ماه قبل در این رابطه گفته بود: سعید تمجیدی و محمد رجبی همچنان در زندان تهران بزرگ هستند که با توجه به اینکه دو سال از مدت بازداشت آنها گذشته است، قانوناً دادگاه مواجه است با تکلیفی که قرار بود، تخفیف بدهد. این تکلیف و الزام قانونی است که امیدوارم زودتر اتفاق بیفتد و این دوستان هم به قید وثیقه آزاد شوند.