محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مشهد دستور داد با عوامل و اشخاص موثر در بوجود آمدن حوادث مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و لبنان بدون اغماض برخورد قانونی گردد.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای درّودی، دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد مقدس

سلام علیکم

در پی حواشی اتفاقیه مسابقه بین المللی فوتبال بین ایران و لبنان در آن حوزه قضایی و مطالب منتشره در رسانه ها و مصاحبه ها که متاسفانه موجب خدشه به اعتبار امور اجتماعی و فرهنگی و انتظامی و بنحوی امنیتی گردیده، خصوصا اینکه گفته می‌شود جعل بلیط ورود و استفاده از سند مجعول در سطح بسیار وسیع و گسترده صورت گرفته است، همچنین نحوه برخورد با تعدادی از مراجعین خانم که در فضای مجازی هم انتشار یافته و بهانه به دست شبکه های معاند و فرصت طلب داده، لازم است با سرعت و دقت موضوع را از جهات مختلف و مرتبط با وظایف و تکالیف قانونی قضایی و حقوق عامه در دستور رسیدگی قرار داده و بدون اغماض با عوامل و اشخاص موثر در به وجود آمدن این قضیه طبق قانون و مقرارت برخورد نمایید. بدیهی است از گزارشات تهیه شده توسط سایر مسئولین محترم نیز در این زمینه بهره جسته و نتیجه اقدامات گزارش گردد./ ایسنا