مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: سن بازنشستگی باید اصلاح شود.

محمد اسکندری در این رابطه بیان کرد: امید به زندگی بهبود یافته اما سن بازنشستگی را پایین آورده‌ایم و برعکس عمل کرده‌ایم و اصلاحاتی از این دست خیلی جدی در دستورکار قرار دارند.

وی ادامه داد:  یک کف سن بازنشستگی باید درنظرگرفته شود. اکنون میانگین سن بازنشستگی صندوق کشوری حدود 51 سال است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین درباره گلایه برخی بازنشستگان درباره قطع یارانه آنها اضافه کرد: درخواست کرده‌ایم که یک دسترسی به مرکز تماس ما بدهند که به بازنشستگان پاسخگو باشیم اما فقط در این حد می‌توانیم اقدام کنیم؛ زیرا به طور کلی این موضوع در حوزه ما نیست.

اسکندری افزود: ایراد جدی در کشور تورم است و هرچه می دویم به تورم نمی‌رسیم؛ این یک مسئله جدی است و اینکه ریشه تورم کجاست و عامل آن چیست، باید مدنظر قرار گیرد اما معیشت بازنشستگان چه در زمینه حقوق و چه بیمه تکمیلی دغدغه همیشگی است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور اجرا نمی‌شود یا تبعیض وجود دارد، به شدت پیگیر هستیم. در مورد ماده 85  قانون خدمات کشوری هم در فصل بودجه در سازمان برنامه و بودجه بسیار تلاش کردیم و هم در مجلس؛ آیین نامه پیشنهادی صندوق بازنشستگی کشوری آماده است و امروز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود./ ایرنا