جعفر کوشا در ملاقاتی با بانوان فعال صلح با طرح این سوال که راه‌حل استقرار قانون و رسیدن به صلح چیست؟ گفت: معتقدم که فرهنگ صلح و میانجیگری باید به خوبی و درستی ترویج شود و وکلا هم وظیفه دارند تا در این خصوص مردم و عموم را آموزش دهند. از سوی دیگر شرح صدر هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یعنی آستانه صبرمان باید افزایش پیدا کند و این مساله باید از ابتدای ورود یک کودک به چرخه آموزش و پرورش که غالباً مهدهای‌کودک هستند، به آنها آموخته شود تا بحث پرهیز از خشونت در وجود یکایک مردم ما نهادینه شود.

در این جلسه همچنین بانوان کنشگر صلح اعلام کردند: صلح صرفا نباید در مدار خانواده تکثیر شود، بلکه باید جامعه را در بر بگیرد که البته در این میان موانعی وجود دارد که تاثیر این موانع را می‌توان در سطوح مختلف اجتماع مشاهده کرد، چراکه در بحث حقوق شهروندی هم متاسفانه نقض‌های متعدد و گسترده به وجود آمده است و بدون شک ادامه روند اعمال خشونت می‌تواند واکنش‌های خشونت‌باری را به وجود بیاورد و در نهایت باید سعی شود که مردم رودرروی یکدیگر قرار نگیرند. (ایسنا)