فهرست دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور (6704 مورد)


دفتر پیشخوان دولت قم شهر قم شماره 72-27-1022 در استان قم

مسئول: خدیجه‌سادات علامه

آدرس:بلوار سوم خرداد - بلوار بعثت - نبش کوچه 6

دفتر پیشخوان دولت شهر شیراز شماره 72-25-1551 در استان فارس

مسئول: پانته آ لطیفی

آدرس:بلوار شهید رجائی - بین کوچه 27 و 29 - ایستگاه 11

دفتر پیشخوان دولت شهر گناباد شماره 72-19-1455 در استان خراسان رضوی

مسئول: رحیم توکلی کارشک

آدرس:بلوار طالقانی- نرسیده به میدان بسیج- پلاک 286