اعتراض به افراز ملک

پرسش

من به افراز ملک که از طرف اداره ثبت انجام شده اعتراض دارم، باید برم دادگاه؟

پاسخ مشاور

به رئیس اداره ثبت اعتراض خود را تقدیم کنید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.