مهلت انتقال یا فروش اموال پیش از مطالبه مهریه

پرسش

چند ماه قبل از اینکه زنم بخواد رو مهریه اش اقدام کنه، من فرصت دارم اموالم رو بفروشم یا انتقال دهم؟

پاسخ مشاور

شش ماه پیش  از مطالبه طلب از جمله مهریه، فروش یا انتقال اموال در شرایط اثباتی بایست قرار گیرد مبنی بر اینکه شما ثابت کنید علم و اطلاعی از مطالبه طلب نداشته اید که اموال خود را منتقل کرده اید یا فروخته اید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.