پایان دادن به حکم توقیف خودرو

پرسش

برای پایان دادن به حکم جلوگیری از نقل و انتقال ماشین که برای مهریه توقیف شده چه باید کرد؟

پاسخ مشاور

سهل ترین راه ممکن به منظور رفع توقیف خودرو زوج از بابت مطالبه مهریه زوجه، پرداخت دین بر ذمه (مهریه) می باشد و در صورت عدم توانایی بایست دادخواست اعسار از پرداخت دیون اقامه نمود تا در صورت اثبات، رفع توقیف صورت گیرد تا به صورت اقساط پرداخت گردد مشروط بر اینکه خودروی مزبور از یک حداقل معقول فراتر نباشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.