فروش اموال برای پرداخت مهریه یا امکان تقسیط مهریه

پرسش

اگر اموالی از زوج بابت مطالبه مهریه توقیف گردد، آیا می توان پرداخت آن را تقسیط نمود؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوج دادخواست اعسار از پرداخت دیون خویش را اقامه نموده باشد و مطابق با مواد 6، 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، پرداخت مبلغ مهریه متناسب با شرایط درآمدی و مالی زوج و نیز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقسیط می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.