نپرداختن أقساط مهریه در زمان ارایه دادخواست تعدیل مبلغ اقساط

پرسش

اگر زوج نسبت به مبلغ اقساط مهریه معترض باشد و دادخواست تعدیل مهریه اقامه نماید، نسبت به مدت رسیدگی به دادخواست مزبور از پرداخت اقساط سابق معاف می گردد؟

پاسخ مشاور

تا مادامی که رأی لاحق(جدید) نسبت به تعدیل اقساط مهریه صادر نگردیده است، زوج ملزم به پرداخت اقساط مهریه با شرایط سابق می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.