انتقال سهم الإرث به مادر و درخواست ابطال سند به دلیل فرار از دین

پرسش

اگر زوج سهم خویش از بابت ارثیه متوفی را پیش از مطالبه مهریه زوجه به مادر خویش انتقال دهد، مصداقی از فرار از دین محسوب می گردد؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در صورتی که مدیون با علم و اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار، اقدام به انتقال اموال خویش را نماید، مصداقی از فرار از دین محقق گشته ولیکن به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 ورخ 20/01/98 تحقق جرم فرار از دین مادامی محقق می گردد که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت گردیده باشد و پیش از آن هرگونه نقل و انتقال از جمله مصادیق فرار از دین محسوب نمی گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.