تقاضای سهم الإرث بیش از یک هشتم ازطرف زن

پرسش

اگر زوجه نسبت به سهم الارث خویش مبنی بر یک هشتم اعتراضی داشته باشد و سهم بیشتری تقاضا کند چه باید کرد؟

پاسخ مشاور

سهم الارث قانونی زوجه مطابق با نص قانون در صورت وجود فرزند یک هشتم می باشد، اگر ایشان تقاضای سهم بیشتری را خواستار است، بایست در صورت ثبوت مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل دادخواست تنظیم نموده و در قالب طلب ممتازه وصول نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.