تفاوت مهرالمثل و مهرالمتعه

پرسش

تفاوت مهرالمثل و مهرالمتعه چیست و معیار تعیین و ارزش گذاری آن چگونه است؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1093 قانون مدنی «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است ...» و مستند به ماده 1087 قانون مدنی « .... اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود». و نیز مستند به ماده 1091 قانون مدنی « برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود». و مستند به ماده 1094 قانون مدنی « برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود».

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.