درخواست طلاق از طرف مرد و اعسار در پرداخت مهریه

پرسش

اگر مرد دادخواست طلاق دهد، آیا دادخواست اعسار او پذیرفته می شود؟

پاسخ مشاور

اعم از اینکه دادخواست طلاق از جانب زوج یا زوجه یا به صورت توافقی اقامه گردد، هیچ گونه منافاتی با دادخواست اعسار زوج ندارد و وی می تواند نسبت به آن اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.