حکم اعسار برای تاجر

پرسش

سلام عرض شد؛ قربان پرونده ای دارم که در آن طرف مقابلم محکوم به پرداخت خویش شده ولیکن بعد از گذشت مدتی رفته دادخواست اعسار از پرداخت دیون داده البته ایشان تاجر است وتاجر بودن ایشان محرز گردیده است ولی تو محکمه بدوی اعسارش پذیرفته شده و تجدیدنظر هم تأیید کرده است مگر میشه که ادعای اعسار تاجر را پذیرفت؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شودو این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». با عنایت به نص صریح ماده مزبور مشخص گردیده که در صورت درخواست اعسار تاجر محکمه صلاحیت رسیدگی به آن ادعا را نداشته و می بایست نسبت به امر ورشکستگی ایشان اقدام کند که این امر در شرایط موجود نوعاً منجر به نقص مواد قانونی شده است و مستند به ماده 426 بند 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد « نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد ...» در این صورت محکوم له بایست با استناد به مواد مورد اشاره نسبت به اعاده دادرسی خویش اقدام نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.