اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه برای کارمند

پرسش

آقا رفته رفته اعسار زده و پذیرفته شده و تنها اموال ایشان حقوق ماهیانه می باشد؛ با این وجود آیا در رأی محکمه پرداخت اقساط مهریه به صورت چند ماه یک سکه قید می شود یا مبلغ مشخصی ماهیانه باید پرداخت شود؟

پاسخ مشاور

اصل بر توافق زوجین در نحوه پرداخت اقساط مهریه است ولیکن در صورت فقدان توافق بر این امر، قاضی مخیر است با عنایت به وضعیت معیشتی و درآمدی و افراد واجب النفقه زوج معیار ثلث یا رُبع حقوق ماهیانه زوج را مقرر کند مگر اینکه وضعیت معیشتی زوج یا وجود درآمد ماهیانه دچار مشکل باشد که با وجود اثبات آن، می تواند به چند ماه نیم سکه یا یک سکه تقلیل دهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.