اعسار از هزینه دادرسی مطالبه مهریه

پرسش

اگر مرد دادخواست طلاق اقامه نموده باشد، و رأی طلاق نیز صادر شده باشد، و زن در مقابل دادخواست اعسار از هزینه های دادرسی اقامه نموده باشد، این به چه معناست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوجه دادخواست مطالبه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی داده باشد، این امر بدین معناست که زوجه خواهان مطالبه مهریه یا نفقه خویش است که در این صورت ملزم به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی می باشد و در صورت اثبات آن از پرداخت هزینه دادرسی معاف و اگر زوج را محکوم به پرداخت مهریه و نفقه نماید، هزینه های دادرسی نیز از زوج اخذ می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.