چطور می توان مهریه نداد؟

پرسش

چه راهکاری پیشنهاد می گردد که مهریه خانم پرداخت نگردد؟

پاسخ مشاور

عدم پرداخت مهریه زوجه حتی در صورت ناتوانی در پرداخت و حتی در صورت تقسیط آن موجب جلب زوج می شود؛ حال راهکاری به منظور عدم پرداخت مهریه ای که بر ذمه شوهر مستقر است وجود ندارد و تنها در صورت فسخ نکاح با رعایت شرایطی یا ابراء مهریه از سوی زوجه می توان گفت زوج از پرداخت مهریه معاف می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.