گرفتن وام و اعسار و تقسیط مهریه

پرسش

اگر مهریه خانم بنا بر شرایط مالی مرد تقسیط شده باشد، مرد نسبت به مطالبه وام اقدام کند، چه وضعیتی پیدا می کند؟

پاسخ مشاور

رأی بر تقسیط مهریه صادر گردیده است و اعسار زوج نیز اثبات شده است در صورتی که وام گرفته شده موجبی بر رفع اعسار زوج را فراهم کند و زوجه نسبت به آن آگاهی یابد بایست نسبت به اقامه دعوای رد اعسار اقدام کند ولیکن گرفتن وام مستقلاً دلیل بر رفع اعسار زوج محسوب نمی شود و اقساط مقرر شده کما فی سابق ادامه خواهد داشت.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.