گرفتن مهریه بعد از فوت مرد و تکلیف سایر ورثه

پرسش

در صورتی که مهریه خانم 200 سکه بهار آزادی باشد، و مرد از بابت مطالبه تمام آن مهریه پس از مرگش از ماترک و اموال بجا مانده ترس آن را دارد که اموالی باقی نماند که میان سه فرزند دختر خویش تقسیم شود؛ آیا در صورت فوتش چنین امری قابل تحققه؟ آیا راهکاری وجود دارد که از این امر جلوگیری بعمل آورد؟

پاسخ مشاور

مهریه زن دین بر ذمه آقا محسوب می گردد و در صورت فوت مرد، خانم می تواند پیش از تقسیم ترکه و اموال بجا مانده میان وراث کلیه مهریه خویش را با حق ممتازه مطالبه کند حتی در صورتی که اموال دیگری برای وراث دخترمتوفی باقی نماند. حال در صورتی که زوج بیم نگرانی این امر را دارد که پس از قوتش اموالی برای وراث دختر خویش باقی نماند بایست پیش از مرگ خویش نسبت به انتقال رسمی آن ها اقدام کند بدین صورت که از ماهیت هبه خارج گردد و به صورت صلح بلاعوض آن اموال را منتقل به دختران خویش یا درقابل بیع معوض انتقال دهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.