آلت قتاله چیست؟

پرسش

بفرمایید منظور از آلت قتاله چیست؟

پاسخ مشاور

هرگونه شیء که در جهت ارتکاب جرم قتل یا جراحات جسمانی به کار گرفته شود، را گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.