قرار امتناع از رسیدگی چیست؟

پرسش

قربان منظور از قرار امتناع از رسیدگی را توضیح دهید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که یکی از موجبات رد قضای با دادرس از قبیل قرابت نسبی یا سببی با یکی از طرفین دعوا و موارد دیگری، قاضی بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.