آیا باید برای استفاده از زمین کشاورزی مالیات بر ارث پرداخت کرد؟

پرسش

 سلام از پدرمون یه زمین کشاورزی رسیده است، ما تو روستا زندگی می کنیم و برادرا خودشون زمین تقسیم کردند، آیا باید مالیات بر ارث پرداخت شود؟

پاسخ مشاور

اگر وراث اعتراضی نسبت به تقسیم سند ملک متوفی نداشته باشند، خیر نیازی نیست به پرداخت مالیات بر ارث ولیکن اگر برای دریافت سند تفکیکی اقدام کنید، بایست مالیات بر ارث زمین کشاورزی پرداخت شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.