در صورت وجود اولاد و زن برای متوفی، پدر و مادر هم ارث می برند؟

پرسش

 اگر با وجود فوت من، پدر و مادرم هم زنده باشند، در کنار بچه هام و زنم از اموالم ارث می برند؟

پاسخ مشاور

تقسیم ماترک شما بدین نحو است که یک هشتم برای همسر، پدر و مادر هر یک، یک ششم و مابقی میان فرزندانتان به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.