برای مشکل کسر از حساب باید کجا برم؟

پرسش

سلام کسری موجودی از حساب با یکی از بانک ها پیدا کردم، باید به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ مشاور

ابتدائاً موضوع را از طریق بازرسی بانک مربوطه پیگیری نمایید تا مشخص شود کسری از حساب نشأت گرفته از کجاست اگر بازرسی بانک مربوطه اقدامی انجام نداد، می توانید از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان