مطالبه مهریه از سهم مشاعی زوج

پرسش

سلام سه دانگ از منزل پدر زوج بنام زوج می با‌شد و پدر زوج در آن منزل سکونت دارد زوجه برای مهریه شکایت و آن سه دانگ را بازداشت نموده آیا دادگاه حکم بفروش آن ملک که پدر زوج در آن سکونت دارد می دهد؟

پاسخ مشاور

بله.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.