سامانه ثنا

پرسش

پست قضایی همان ثنا هست؟

پاسخ مشاور

پشت قضایی نداریم اما اگر منظورتان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خیر با ثنا متفاوت است بلکه آن دفاتر خدمات مرتبط با سامانه ثنا را انجام می دهند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.