اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 762 - 2 /8 /1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی‌ کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی)


شماره10239 /152 /110 – 1396/11/3
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 762 - 2/8/ 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پیرو نامه شماره 10179 /152 /110 – 1396/9/21 و عطف به روزنامه رسمی شماره 21204 ـ 5 /10 /1396، بدین وسیله عبارت «... مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی...» به عبارت «... مواد 49 و 60 قانون قاچاق کالا و ارز...» در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی 762 ـ 2 /8 /1396 اصلاح می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی