تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان


قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 1382 – 1381
ریال / کیلوگرم


ردیف

نام محصول

قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 1382 – 1381

1

گندم٭

1500

2

گندم دوروم٭

1600

3

جو

1120

4

ذرت دانه ‌ای

1220

5

چعندر قند

355

6

پنبه وش٭

3450

7

دانه ‌های روغنی

-

آفتابگردان

2650

سویا

2400

گلزا*

2830

گلرنگ

2700

8

سیب زمینی

-

پاییزه

620

بهاره

640

طرح استمرار

720

9

پیاز

-

پاییزه انباری

480

بهاره

490

طرح استمرار

520

10

حبوبات

-

لوبیا چیتی

2920

لوبیا قرمز

2650

لوبیا سفید

2920

عدس

3050

نخود

2800

٭میزان افت سن گندم و افت رطوبت و افت مفید و غیرمفید وش پنبه و دانه های روغنی گلزا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.