دفاتر ازدواج و طلاق شهر گالیکش‎

دفتر ازدواج و طلاق شماره 238گالیکش‎ در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 238گالیکش‎ در استان گلستان

سردفتر:علی شریفی

آدرس:گلستان گالیکش خ شهید باهنر کوچه اول - کد پستی: 4983153965
دفتر ازدواج و طلاق شماره 207گالیکش‎ در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 207گالیکش‎ در استان گلستان

سردفتر:سید شریف قاضوی

آدرس:گالیکش خیابان طالقانی پلاک 14 - کد پستی: 4983153785

دفاتر اسناد رسمی شهر گالیکش‎

دفتر اسناد رسمی شماره 97گالیکش‎ در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 97گالیکش‎ در استان گلستان

سردفتر:کامبیز ارمزد

آدرس:گالیکش خ امام خمینی روبروی گلزار شهدا - کد پستی: 4983115197
دفتر اسناد رسمی شماره 58گالیکش‎ در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 58گالیکش‎ در استان گلستان

سردفتر:رضا حاجی شمسائی

آدرس:گالیکش -نبش کوچه مسجد جامع شهر - کد پستی: 4983145839

کلانتری های شهر گالیکش‎

کلانتری 11 گالیکش گالیکش‎ استان گلستان

کلانتری 11 گالیکش گالیکش‎ استان گلستان

آدرس:شهرستان گالیکش - خ گلزار شهدا روبروی مخابرات
پاسگاه قراولان گالیکش‎ استان گلستان

پاسگاه قراولان گالیکش‎ استان گلستان

آدرس:کیلومتر 35 جاده گالیکش به خراسان شمالی، روستای تنگراه
پاسگاه نیلکوه گالیکش‎ استان گلستان

پاسگاه نیلکوه گالیکش‎ استان گلستان

آدرس:کیلومتر 28 جاده گالیکش به حسین آباد کالپوش شاهرود، روستای فارسیان
ایستگاه تنگراه گالیکش‎ استان گلستان

ایستگاه تنگراه گالیکش‎ استان گلستان

آدرس:کیلومتر 37 جاده گالیکش به خراسان شمالی، روستای تنگراه