فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر ارومیه (7621 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:دکتر علی عزیزی شیروانشاهی

آدرس:خیابان مولوی 1 روبه بروی خیابان طوبی دفتر اسناد رسمی شماره 6
دفتر اسناد رسمی شماره 33ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 33ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:جواد مرندی

آدرس:ارومیه - خیابان آیت الله کاشانی - روبروی بانک مسکن - ساختمان اجلاس - طبقه دوم - واحد 7 - کد پستی: 5717879189
دفتر اسناد رسمی شماره 17ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 17ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:حمید پناهی مقدم

آدرس:ارومیه ـ خیابان امامت ـ نبش خیابان شهید اصغری (بهنق یک) ـ پلاک 44 - کد پستی: 5719965135
دفتر اسناد رسمی شماره 44ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 44ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:عادل همت زاده

آدرس:ارومیه بلوار شهید باهنر نبش چهارراه آپادانا پلاک 245 - کد پستی: 5716863376
دفتر اسناد رسمی شماره 40ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 40ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:مرتضی نوری

آدرس:ارومیه چهار راه ولیعصر روبروی درمانگاه الزهرا جنب فضای سبز - کد پستی: 5718614115
دفتر اسناد رسمی شماره 2ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 2ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:اسفندیار رضازاد

آدرس:ارومیه خ مولوی یک چهارراه امام رضاخیابان امام رضاروبروی بیمارستان نبش کوچه پلاک 41 - کد پستی: 5719615754
دفتر اسناد رسمی شماره 63ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 63ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:طاهر امامی

آدرس:ارومیه خیابان شهیدان آهندوست،مجتمع ونیز طبقه 2 واحد 5 - کد پستی: 5716711698
دفتر اسناد رسمی شماره 60ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 60ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:مصطفی شیخلو

آدرس:ارومیه میدان دفاع مقدس (دروازه مهاباد) پ 498 - کد پستی: 5718974495
دفتر اسناد رسمی شماره 67ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 67ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:صادق آقائی خواجه پاشا

آدرس:ارومیه نرسیده به ایالت کوچه مرزبان دفترخانه 67 - کد پستی: 5713717531