در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور به  موجب  این  سند اظهار فرمودند که  از تسهیلات  صندوق  رفاه  دانشجویان و نیز تسهیلات  سایر شرکتها و مراکز خرید به  صورت  لیزینگ  و با معرفی  صندوق مذکور استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد  نمود و از مفاد دستور العمل  نحوه  بازپرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه  پرداخت کارمزد طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  کاملا مطلع  می  باشد . ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع گواهی  تحصیلی  اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  را دریافت  نموده  و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجنویان  نسبت  به  بازپرداخت و کارمزد آن  وام  طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  مذکور اقدام  نماید . همچنین  متعهد می  شود که  تسهیلات  دریافتی  به  صورت  لیزینگ  را طی  دوران  تحصیل  به  صورت  اقساط و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط بر اساس  شرایط و ضوابطی  که  از آن  کاملا آگاه  میباشد پرداخت نماید. همچنین  متعهد  می شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل  و نیز در صورت  تاخیر بیش  از سه  بار متوالی  در بازپرداخت  اقساط کلیه  بدهی  را به  صورت یک  جا مسترد نماید . صندوق  مذکور می  تواند از طریق  دفاتر اسنادرسمی  تنظیم کنند سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  ایشان  جهت  وصول  اصل  و کارمزد طبق ضوابط و هزینه های  ناشی  از اقدام  قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص و به  دفاتر اسنادرسمی  اعلام  نماید اقدام  نماید.   

 

تعهد ضامن:

با اطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت  دریافت  تسهیلات در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم   تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهدنامه  ملزم  به  باز پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  ( انعقادیافته شفاهی  با صندوق  رفاه  دانشجویان  ) متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف مقررات  مذکور عمل  نماید به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی متعهد فوق  و مطالبات  آن  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای هریک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها صدور اجرائیه  نماید و به هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا و غیرقابل  اعتراض  است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.