بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین  بمضمون آیه شریفه ( از احصر احد کم الموت ان  ترک خیر الوصیه للوالدین  والا قربین  بالمعروف  حقا علی  تحقیق ) ازآنجاکه توفیقات  ربانی  و تائیدات  سبحانی  شامل  حال  .............. در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور در کمال  صحت  و سلامت  عقل  و شعور و اقرار به و حدانیت ذات  لایزال احدیت  و نبوت  و خاتمیت  محمد مصطفی امین اسرار و بیت  و امامت  و ولایت  علی ابن ابی طالب  فخر عالم  بشریت  و یازده فرزند بزرگوارش (صلوات الله علیه اجمعین ) به موجب این  وصیت همسر دائمی  خود  .............. مقیم  نشانی  فوق (نشانی  موصی ) را وصی  شرعی  و قانونی  خود قرارداد که پس از آنکه موصی دعوت  حق  را لبیک  گفت  و به دیار باقی  شتافت  پیکر وی  را بر طبق  شئون  خانوادگی  در یکی از قبرستانهای  مسلمین  تغسیل تجهیز تکفین وتدفین  نماید. نماز لیله الذمن  و مراسم  روز فوت سوم  هفتم  و چهلم  و اولین  سالگرد فوت  را وفق  اعتبار حیث  خانوادگی  بجا آورد بمدت  ................ ماه برایم  نماز و روزه استیجاره نماید و پس از جمع آوری  ما ترک  نسبت  به تصفیه واجبات  مالی  و تادیه دیون ثابته احتمالی از جمله مهریه همسرم (وصی ) اقدام  نماید با قید اینکه ثلث  دارائی  و اموال اینجانب اعم از منقول  و غیر منقول در مالکیت  همسرم  که درعین  حال وصی اینجانب است اسقرار یابد پس مابقی  ترک  را کما فرض اله پس از وضع  ثلث  و تملیک آن آنچه  موجود باشد بین  ورثه تقسیم  نماید. و هیچیک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن  نبوده و ثلث  ما ترک  متعلق  به همسر موصوفه ام  خواهد بود. موصی از وصی و وراث  خواهان است  که خداوند یکتا را در همه حال  ناظر و حاضر دانسته که این امر موجب رضای  خداوند و رسول  و شادی  روح  وی  خواهد بود. خداوند برایشان اجر جزیل  و فیض  عظیم  عطا نماید و رحمت  پروردگار بر همه بازماندگان باد والسلام . 


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.