بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  تخلیه مغازه به دلیل نیاز شخصی

 (مشخصات مستاجر)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب اجاره نامه به شماره ....... به تاریخ ..... اینجانب یک ملک مسکونی واقع در ..... را به جنابعالی اجاره داده ام. حال پس از گذشت بیش از .... ماه از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که خویش مستأجر بوده و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال قادر به تمدید مدت اجاره نیستم و بالاجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم. لذا از حضرتعالی تقاضامندم که پس از اطلاع از اظهارنامه پیش رو به مدت ..... ماه نسبت به تخلیه ملک مزبور اقدام و مراتب را به اطلاع اینجانب بعرض برسانید. ضمناً هرگونه زیان و خساراتی که به موجب تخلیه پیش از موعد که بر شما تحمیل می شود بر عهده بنده می باشد. در صورتی امتناع از این امر، از طریق مراجع قضایی نسبت به تخلیه عین مستأجره اقدام خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.