kilinik.jpeg (62 KB)
 
 
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری روز پنجشنبه ششم تیر ماه در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری اعلام کرد:"100 کلینیک حقوق شهروندی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرها در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است."  وی ادامه داد:"حاکمیت اراده مردم، حق برابری و منع تبعیض و رفع فقر ریشه در حقوق شهروندی دارد و از مشخصه های یک جامعه متمدن، داشتن شاخص های باارزش حقوق شهروندی است. برای رعایت این حقوق در ادارات و ارائه بهتر خدمات، تسهیل و تسریع خدمت به مردم، میز خدمت ایجاد شده که از جمله کارهای تحقق حقوق مذکور است."
لازم به ذکر است که حجت الاسلام دکتر سعید رهایی، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه مفید نیز در این همایش اذعان کرد:" اگر فرهنگ مردم تغییر نکند حقوق شهروندی نیز تحقق پیدا نمی کند، در نتیجه اگر مردم حقوق یکدیگر را رعایت نکنند تحقق حقوق شهروندی نیز شکل نمی گیرد." (منبع خبر:عصر ایران)