156342854.jpg (50 KB)
 
رئیس قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در دیداری با روسای کمیسیون ‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بیان داشت:" رابطه بین قوا و دستگاه‌ها باید در جهت تسهیل امور مردم باشد، تعامل بین قوا رمز توسعه یافتگی بوده و یک حرکت راهبردی است. در دستگاه قضائی گزارش‌ها باید به شکلی محکمه پسند تهیه شوند تا بتوان از آنها بهره‌برداری کرد و سازوکاری نیز باید فراهم گردد تا همه مردم بتوانند دادخواهی کنند."
 
وی همچنین بر لزوم خودداری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیر ضروری و تشدید نظارت‌های مداوم بر بازداشتگاه‌ها در جهت رعایت حقوق شهروندی متهمان تأکید داشت و اعلام کرد:"در خصوص حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع نیز باید یک کار کارشناسی جدی صورت گیرد و قوانین موجود منقح شود که این امر در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری مجلس قوانین لازم در این زمینه تهیه خواهند شد." رئیسی در آخر با اشاره به عزم قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری اعلام کرد:" این موضوع از سیاست های محوری قوه قضائیه است، اما برخی قوانین نیاز به بازنگری در جهت حبس زدایی دارد که ما در حال پیشبرد این هدف هستیم." /ایلنا