majles.jpeg (79 KB)
 
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز (یکشنبه)، موادی از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌ دیدگان ناشی از آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده 1 این طرح هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
براساس ماده 2 این طرح هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می‌شود.
همچنین با اصلاحات انجام شده نمایندگان تبصره این ماده را حذف کردند./ایسنا