دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: نیازمند ایجاد تحول در نوع نگاهمان به کودکان هستیم/ حق بر سلامت، بازی، شادی و زندگی در کنار والدین از جمله حقوق بنیادین کودکان است.
 
 
kolbar.jpeg (68 KB)
 
 
محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نوزدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک بیان کرد: کودکان حق دارند از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند که حق بر سلامت، بازی، شادی و زندگی در کنار والدین نیز از جمله این حقوق است. همچنین، قانون ما صراحت دارد که کودک (فرد زیر 18 سال) را نمی‌توان زندانی یا دستگیر کرد و راه‌اندازی کانون ‌های اصلاح و تربیت بدین معنی است که ما حق نداریم کودکانی را که حتی در تعارض با قانون قرار دارند، زندانی و یا آنان را از خانواده‌هایشان جدا کنیم، چراکه معتقدیم کودکان ضعیف ترین و آسیب پذیرترین عضو خانواده هستند و حقوق آنها نیز از مهمترین حقوق انسانی است. 
وی در ادامه با اشاره به حادثه مرگ یک کودک کولبر در استان کردستان اظهار کرد: متاسفانه در گوشه و کنار کشور شاهد حوادث تکان دهنده ای هستیم که نشان از بی توجهی ما به حقوق کودکان است؛ مرگ کودک کولبر به ما نشان می دهد که نیازمند ایجاد تحول در نوع نگاهمان به کودکان هستیم. باید بدانیم که با برنامه ریزی دیروز نمی توان کودکان را برای فردا تربیت کرد و نیازمند به روز شدن و ایجاد تحول در همه زمینه ها هستیم و باید متناسب با زمانه و نیاز روز جامعه برنامه ریزی کنیم./ ایسنا