یک استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، درباره سلب حق میزبانی تیم‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC گفت: این اقدام فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا یک اقدام تحت تاثیر لابی‌گری‌ های سیاسی کشورهای عربی است. ایران باید دعاوی خود را در این باره در دادگاه داوری ورزش (CAS) مطرح کند.
 
 
 
 
afc.jpeg (51 KB)
 
 
امیرساعد وکیل در رابطه با این موضوع بیان کرد: برای چهار نماینده باشگاهی ایران این تصمیم اتخاذ شد که مسابقاتی که قرار بود در ایران برگزار شود، به کشور ثالث و بی طرف منتقل شود با این بهانه که امنیت و ثبات لازم در ایران برای برگزاری مسابقات وجود ندارد. به لحاظ حقوقی به عنوان یک وکیل دعاوی بین المللی قائل بر این هستم که این تفسیر و برداشت نادرستی است که ما این موضوع را در چارچوب تصمیم کمیته برگزاری مسابقات بدانیم و به این ترتیب شانس و فرصت اقامه دعوا نزد دادگاه داوری ورزش یعنی CAS  را براساس مقررات از ایران بگیریم و تاکیدم بر این است که باید این اقدام فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک اقدام جانبدارانه، تحت تاثیر لابی گری و انگیزه های سیاسی و تحت تاثیر نفوذ کشورهای عربی که در تصمیم گیری های کنفدراسیون آسیا داشتند، قلمداد کنیم و حتما باید درباره این موضوع در دادگاه CAS طرح دعوا شود، به لحاظ اینکه به نوعی بدون اینکه شاخص ‌های روشن و مشخصی از مفهوم امنیت در این رابطه ارائه شود، باشگاه ‌های ایرانی از بهره مندی امتیازات میزبانی در مسابقات منع شده اند./ ایسنا