رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) مورخ 1398/11/5 در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد.
علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق پیش تر در رابطه با این موضوع بیان کرده بود: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که  دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) مورخ 1398/11/5 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا می‌شود. اعلام تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان های سراسر کشور در هر سال به شرح زیر است:

 

Screen Shot 1398-11-05 at 12.35.26.png (56 KB)