معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان اعلام کرد: رسیدگی به پرونده‌های قضایی که نیاز به مراجعه حضوری در دادگستری‌ها دارند، به سال بعد موکول شد.

 

news-79668.jpg (59 KB)

 

مهدی قاسمی وناجمی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا در گلستان فقط پرونده‌های قضایی ضروری و فوری که وقت آن تعیین شده و نیازی به حضور طرفین ندارند، رسیدگی می‌شوند. مردم در صورت نیاز می‌توانند در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی لوایح را ثبت و ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به سایر پرونده‌های قضایی در استان به سال آینده موکول خواهد شد و نیازی به حضور مردم و مراجعه به دادگستری برای پیگیری رسیدگی به پرونده‌ها نیست./ ایسنا