معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان از برگزاری اولین محاکمه یک متهم زندانی به صورت ارتباط تصویری با زندان مرکزی رشت خبر داد.

 

Mohakeme online.jpg (80 KB)

 

معاون دادگستری گیلان ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه هرچه بیشتر فناوری در رسیدگی‌های قضایی، بیان کرد: با تجهیز مجتمع دادگاه انقلاب و کیفری دو و برقراری ارتباط با زندان مرکزی رشت، از این پس محاکمه متهمین زندانی از طریق ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود./ ایلنا