نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو گفت: با حکم مقام قضایی تمامی 14 کارگر شرکت هپکو از اتهامات خود تبرئه شدند و مدیرعامل سابق محکوم شد.

 

hepko.jpg (63 KB)

 

ابوالفضل رنجبر نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو با ابراز خرسندی بابت حکم صادره برای 14 کارگر شرکت هپکو که در قالب اتهاماتی به دستگاه قضایی فراخوانده شده بودند، بیان کرد: خوشبختانه امروز شاهد حکم تبرئه تمامی 14 کارگر شرکت هپکو از سوی دادگاه بودیم و علاوه بر آن نیز برای اولین بار شاهد محکومیت یک مدیر هستیم.
وی با قدردانی از حمایت قوه قضاییه از قشر کارگر، ادامه داد: نکته قابل توجه در دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران این است که برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت در نظر گرفته شده است، اینکه برای یک مدیرعامل 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق در نظر گرفته شود، برای ما کارگران جای تعجب دارد. مسببین اصلی شرایط کنونی هپکو و واگذاری ناصحیح آن به بخش خصوصی باید محاکمه شوند و ما کارگران خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.
رنجبر اضافه کرد: شهسوار در سال 97 عضو هیات مدیره شرکت بود که پس از رفتن صادقیان (مدیرعامل) از هپکو در اواخر سال 97، به عنوان مدیرعامل سه ماه سکان مدیریت هپکو را بدست گرفت و در حال حاضر هیچ سمتی در شرکت هپکو ندارد./ ایسنا