سید حجت‌ الله علم الهدی اظهار داشت: اگر کوتاهی و تخلفی از سوی وزارت امور خارجه و دولت رخ دهد، دستگاه قضا در موضوعات و دعاوی بین المللی نیز به میدان آمده و برخورد می‌کند.

 

Hojatolah.jpg (72 KB)

 

سید حجت‌ الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه ‌قضائیه در یک برنامه تلویزیونی ضمن بیان اینکه هر جا مسئولی ترک فعل کند و باعث آشفتگی شود، قوه‌ قضائیه به این امر ورود می‌کند، گفت: اگر کوتاهی و تخلفی از سوی وزارت امور خارجه و دولت رخ دهد، دستگاه قضا در موضوعات و دعاوی بین المللی نیز به میدان آمده و برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: حتی دستگاه قضا در موضوعاتی مانند تحریم نیز می‌تواند ورود و برای پاسخگویی به سراغ مسئولان مربوطه برود. دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه به تصویب ریاست قوه ‌قضائیه رسیده است که بر مبنی آن دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور در راستای احیای حقوق عامه گام برخواهند داشت.

علم الهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روز گذشته رئیس قوه‌ قضائیه درخصوص سامانه ایده که از سوی پژوهشگاه قوه‌قضائیه راه اندازی شد، مطالبی را مطرح کردند، عملکرد پژوهشگاه در راستای سامانه ایده چگونه بوده است؟ گفت: سامانه ایده یک سامانه و درگاه اینترنتی برای ارائه ایده‌های مردمی است؛ درواقع در این سامانه پیشنهادات و ایده‌ها از سوی نخبگان، مردم و استادان ارائه می‌شود. سال گذشته در هفته پژوهش، سامانه ایده در پژوهشگاه قوه ‌قضائیه راه اندازی شد و در این چند ماه، حدود 1200 ایده در سامانه ثبت شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه ‌قضائیه اضافه کرد: در این سامانه پیشنهاد مردم برای حل مشکلات قوه ‌قضائیه ارائه می‌شود و هر فردی می‌تواند در راستای حل چالش‌ها و مشکلات، راهکارهای خود را به سادگی با ورود به سامانه ایده درج کند./ ایسنا