تعداد کارآموزان حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز، که قرار است از طریق آزمون وکالت سال 1399 جذب شوند، تعیین شد.

 

61552199.jpg (48 KB)

 

در جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، پس از بحث و بررسی، تعداد کارآموز در حوزه کانون مرکز شامل استان های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان علاوه بر کارآموزانی که بر طبق بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پذیرش می شوند، جمعا 1800 نفر مورد تصویب قرار گرفت که برابر ضوابط قانونی 70 درصد سهمیه پذیرش عادی (1260نفر) و 30 درصد پذیرش ایثارگران (540 نفر) خواهد بود./ ایسنا