میرمجید طاهری اظهار داشت: رأی در شهریور ماه به ما ابلاغ شد و 20 روز هم قابل فرجام‌خواهی است و در صورتی که مرتضوی به رأی اعتراض کند، این پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

 

Mortazavi.jpg (57 KB)

 

میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح الامینی ضمن اشاره به پرونده شکایت از سعید مرتضوی، بیان کرد: 21 مرداد ماه جلسه دادگاه بود که رسیدگی به پایان رسید و درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد و 20 روز هم قابل فرجام‌خواهی است و در صورتی که مرتضوی به رأی اعتراض کند، این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: قسمتی از پرونده مربوط به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بود که رأی صادر شده بود و به دیوان عالی ارجاع داده شده بود و بازگشته بود و مجدداً‌ مرتضوی درخواست اعاده دادرسی و تجویز ماده 474 را داد و به دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت و به شعبه 8 دادگاه کیفری ارجاع شد و شعبه 8 وقت رسیدگی تعیین کرد و دفاعیات طرفین اخذ شد.

طاهری افزود: نهایتاً با توجه به اینکه این پرونده قبلاً هم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود، با نظر اکثریت اعاده دادرسی ایشان رد شد./ ایلنا