در پی انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک، مسئول روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران علت انتقال  او به زندان زنان قرچک را محکومیت وی به یکی از جرایم عمومی به مدت ١٢ سال حبس، اعلام کرد.

 

2813460_534.jpg (44 KB)

 

مسئول روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران در رابطه با این موضوع بیان کرد: نسرین ستوده بابت عنوان مجرمانه اجتماع و تبانى به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و بابت فعالیت علیه نظام جمهورى اسلامى به یکسال حبس محکوم شده بود؛ وی همچنین اخیرا به دلیل محکومیت در یکی از جرایم عمومی به ١٢ سال حبس محکوم شده که محکومیت اخیرالذکر به تازگى قطعى و لازم الاجرا شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامى، مجازات اشد در خصوص این زندانى لحاظ مى‌شود و بنابراین با ادغام دیگر موارد محکومیت وی مجازات ١٢ سال حبس برای وی لحاظ مى شود.

مسئول روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران افزود: با استناد به بند ب ماده هفت آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندى زندانیان مصوب ١٣٨٥/٩/٩، زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه نسرین ستوده نیز مى‌شود، صلاحیت نگهدارى در بند امنیتى را ندارند. با توجه به اینکه حکم اخیر این فرد قطعى شده و محکومیت ١٢ سال حبس لازم الاجراست، نسرین ستوده به بند عمومى زندان زنان استان تهران (زندان قرچک) منتقل شده است./ میزان